Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας

Μετεωρολογικός Σταθμός Πάρκο Α.Π.Θ. - Κλιματικά Στοιχεία

 

 

 

 

 

 

[2020 - 2029]

 

[2010 - 2019]

 

[2000 - 2009]

 

[1990 - 1999]

 

[1980 - 1989]

 

 

 

πίσω στον σταθμό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1970 - 1979]

 

[1960 - 1969]

 

[1950 - 1959]

 

[1940 - 1949]

 

[1930 - 1939]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

2021

 

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

 

2000

 

 

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

 

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

 

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

 

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

 

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

 

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

 

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

 

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

 

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

 

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

 

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

 

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

 

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

 

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

 

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

 

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

 

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

 

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

 

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

 

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

2000

 

 

 

2000

 

 

 

2000

 

 

 

2000

 

 

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

 

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

 

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

 

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

 

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

 

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

 

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

 

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

 

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

 

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

 

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

 

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

 

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

 

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

 

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

 

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

 

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

 

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

 

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

 

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ