Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας          
      Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας          
                 
                                Κλιματικά Στοιχεία Έτους: 2024    
  Θερμοκρασίες / Temperatures (oC)    
     
     
                                           
  Μέσες Θερμοκρασίες έτους   Κλιματικές τιμές                              
  Μέση Μέγιστη: 22.7 oC 20.9 oC                              
  Μέση:   17.6 oC 16.2 oC                              
  Μέση Ελάχιστη: 13.1 oC 11.7 oC                              
                                           
  Ακραίες Θερμοκρασίες Έτους:                                    
  Απολύτως Μέγιστη: 40.0 oC στις: 18/7                              
  Απολύτως Ελάχιστη: -2.6 oC στις: 14/1                              
                                           
                                           
                                           
  Μηνιαία:       Τρέχων Έτος Κλιματικές Τιμές                  
            Μέση Ελάχιστη Μέση Μέση Μέγιστη   Μέση Ελάχιστη Μέση Μέση Μέγιστη                  
                               
        Ιανουάριος 3.3 7.0 12.3   2.6 6.1 9.9                  
        Φεβρουάριος 6.7 11.1 16.5   3.6 7.6 11.9                  
        Μάρτιος   8.4 12.5 17.2   6.0 10.2 14.8                  
        Απρίλιος   12.0 17.2 23.3   9.8 14.6 19.5                  
        Μάιος   14.9 19.5 24.3   14.4 19.6 24.8                  
        Ιούνιος   22.8 28.2 34.0   18.6 24.0 29.4                  
        Ιούλιος   25.0 30.8 36.4   21.1 26.5 31.9                  
        Αύγουστος         20.9 26.2 31.7                  
        Σεπτέμβριος         17.2 22.2 27.5                  
        Οκτώβριος         12.8 17.0 21.8                  
        Νοέμβριος         8.6 12.2 16.2                  
        Δεκέμβριος         4.4 7.8 11.6                  
  Υετός / Precipitation (mm)    
     
     
  Ύψος υετού Τρέχων Κλιματικές                                  
      Έτος Τιμές                                  
  Ιανουάριος 36.0 38.1                                  
  Φεβρουάριος 15.6 34.7                                  
  Μάρτιος 56.2 39.7                                  
  Απρίλιος 27.2 37.8                                  
  Μάιος   38.0 46.4                                  
  Ιούνιος   18.4 35.6                                  
  Ιούλιος   12.2 26.8                                  
  Αύγουστος   21.1                                  
  Σεπτέμβριος   33.1                                  
  Οκτώβριος   46.1                                  
  Νοέμβριος   49.9                                  
  Δεκέμβριος   53.0                                  
  Έτος   203.6 462.0                                  
                                           
                                           
                                           
  Μέση Μέγιστη: 79%                                    
                                           
  Μέση:   60%                                    
                                           
  Μέση Ελάχιστη: 41%                                    
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Μέση Ατμ. Πίεση: 1013.5