Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας          
      Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας          
      Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Όλυμπος Κ.Ε.Ο.Α.          
                          Κλιματικά Στοιχεία Μηνός: 11ος 2023        
                                           
                                           
  Μέσες Θερμοκρασίες μήνα                                    
  Μέση Μέγιστη: 8.4 oC                                  
  Μέση:   5.6 oC                                  
  Μέση Ελάχιστη: 2.8 oC                                  
                                           
  Ακραίες Θερμοκρασίες μήνα                                    
  Απολύτως Μέγιστη: 15.6 oC                                  
  Απολύτως Ελάχιστη: -7.8 oC                                  
                                           
                                           
                                           
                                           
  Μέση Μέγιστη: 90%                                    
                                           
  Μέση:   73%                                    
                                           
  Μέση Ελάχιστη: 50%                                    
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Μέση Ατμ. Πίεση: 791.1                                    
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Συνολικό                                      
  Ύψος Υετού: 94.4mm