Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας          
      Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας          
      Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Όλυμπος Κ.Ε.Ο.Α.          
                          Κλιματικά Στοιχεία Μηνός: 3ος 2023        
                                           
                                           
  Μέσες Θερμοκρασίες μήνα                                    
  Μέση Μέγιστη: 5.0 oC                                  
  Μέση:   2.2 oC                                  
  Μέση Ελάχιστη: -0.5 oC                                  
                                           
  Ακραίες Θερμοκρασίες μήνα                                    
  Απολύτως Μέγιστη: 12.3 oC                                  
  Απολύτως Ελάχιστη: -4.8 oC                                  
                                           
                                           
                                           
                                           
  Μέση Μέγιστη: 93%                                    
                                           
  Μέση:   78%                                    
                                           
  Μέση Ελάχιστη: 58%                                    
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Μέση Ατμ. Πίεση: 799.9                                    
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Συνολικό                                      
  Ύψος Υετού: 54.4mm