Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας          
      Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας          
      Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Όλυμπος Κ.Ε.Ο.Α.          
                          Κλιματικά Στοιχεία Μηνός: 2ος 2023        
                                           
                                           
  Μέσες Θερμοκρασίες μήνα                                    
  Μέση Μέγιστη: 2.0 oC                                  
  Μέση:   -1.0 oC                                  
  Μέση Ελάχιστη: -3.6 oC                                  
                                           
  Ακραίες Θερμοκρασίες μήνα                                    
  Απολύτως Μέγιστη: 11.3 oC                                  
  Απολύτως Ελάχιστη: -13.3 oC                                  
                                           
                                           
                                           
                                           
  Μέση Μέγιστη: 82%                                    
                                           
  Μέση:   63%                                    
                                           
  Μέση Ελάχιστη: 41%                                    
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Μέση Ατμ. Πίεση: 799.8                                    
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Συνολικό                                      
  Ύψος Υετού: 6.4mm