Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας          
      Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας          
                                           
                          Κλιματικά Στοιχεία Μηνός: 3ος 2023        
                                           
                                           
  Μέσες Θερμοκρασίες μήνα                                    
  Μέση Μέγιστη: 16.2 oC                                  
  Μέση:   11.7 oC                                  
  Μέση Ελάχιστη: 7.7 oC                                  
                                           
  Ακραίες Θερμοκρασίες μήνα                                    
  Απολύτως Μέγιστη: 23.7 oC                                  
  Απολύτως Ελάχιστη: 2.4 oC                                  
                                           
                                           
                                           
                                           
  Μέση Μέγιστη: 85%                                    
                                           
  Μέση:   68%                                    
                                           
  Μέση Ελάχιστη: 49%                                    
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Μέση Ατμ. Πίεση: 1011.5                                    
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
  Συνολικό                                      
  Ύψος Υετού: 38.4mm