Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας            
        Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας            
        Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Δέλτα Αξιού            
                                             
                            Κλιματικά Στοιχεία Μηνός: 2ος 2023        
                                             
  Μέσες Θερμοκρασίες μήνα                                      
  Μέση Μέγιστη: 13.7 oC                                    
  Μέση:   7.7 oC                                    
  Μέση Ελάχιστη: 1.7 oC                                    
                                             
  Ακραίες Θερμοκρασίες μήνα                                      
  Απολύτως Μέγιστη: 21.1 oC                                    
  Απολύτως Ελάχιστη: -4.8 oC                                    
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Μέση:                                          
  Σχετική Υγρασία: 75%                                      
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Συνολικό                                        
  Ύψος Υετού: 9 mm