Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας            
        Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας            
        Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Δέλτα Αξιού            
                                             
                            Κλιματικά Στοιχεία Μηνός: 10ος 2023        
                                             
  Μέσες Θερμοκρασίες μήνα                                      
  Μέση Μέγιστη: 24.8 oC                                    
  Μέση:   18.9 oC                                    
  Μέση Ελάχιστη: 13.4 oC                                    
                                             
  Ακραίες Θερμοκρασίες μήνα                                      
  Απολύτως Μέγιστη: 30.3 oC                                    
  Απολύτως Ελάχιστη: 9.4 oC                                    
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Μέση:                                          
  Σχετική Υγρασία: 82%                                      
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Συνολικό                                        
  Ύψος Υετού: 10.4 mm