Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας            
        Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας            
        Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Δέλτα Αξιού            
                                             
                            Κλιματικά Στοιχεία Μηνός: 4ος 2022        
                                             
  Μέσες Θερμοκρασίες μήνα                                      
  Μέση Μέγιστη: 18.1 oC                                    
  Μέση:   13.1 oC                                    
  Μέση Ελάχιστη: 7.6 oC                                    
                                             
  Ακραίες Θερμοκρασίες μήνα                                      
  Απολύτως Μέγιστη: 26.4 oC                                    
  Απολύτως Ελάχιστη: 2.7 oC                                    
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Μέση:                                          
  Σχετική Υγρασία: 76%                                      
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Μέση                                          
  Ατμ. Πίεση:                                        
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Μέση                                          
  Ταχύτητα Ανέμου: 2.9m/s