Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας            
        Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας            
        Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Δέλτα Αξιού            
                                             
                            Κλιματικά Στοιχεία Μηνός: 5ος 2022        
                                             
  Μέσες Θερμοκρασίες μήνα                                      
  Μέση Μέγιστη: 23.4 oC                                    
  Μέση:   18.7 oC                                    
  Μέση Ελάχιστη: 12.9 oC                                    
                                             
  Ακραίες Θερμοκρασίες μήνα                                      
  Απολύτως Μέγιστη: 33 oC                                    
  Απολύτως Ελάχιστη: 7.1 oC                                    
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Μέση:                                          
  Σχετική Υγρασία: 76%                                      
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Μέση                                          
  Ατμ. Πίεση:                                        
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Μέση                                          
  Ταχύτητα Ανέμου: 2.7m/s