Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας            
        Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας            
        Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός - Επιστημονικό Κέντρο Ολύμπου            
                                             
                            Κλιματικά Στοιχεία Μηνός: ος #CALC!        
                                             
  Μέσες Θερμοκρασίες μήνα                                      
  Μέση Μέγιστη: #DIV/0! oC                                    
  Μέση:   #DIV/0! oC                                    
  Μέση Ελάχιστη: #DIV/0! oC                                    
                                             
  Ακραίες Θερμοκρασίες μήνα                                      
  Απολύτως Μέγιστη: 0 oC                                    
  Απολύτως Ελάχιστη: 0.0 oC                                    
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Μέση:                                          
  Σχετική Υγρασία: #DIV/0!                                      
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Μέση                                          
  Ατμ. Πίεση: #DIV/0!                                      
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
  Μέση                                          
  Ταχύτητα Ανέμου: #DIV/0!